Tag Archive for: traume

Kom over angst efter opløsning af traume – på vej mod helbredelse

På vej mod helbredelse: Kom over angst efter opløsning af traume

At opleve og opløse et traume er en vigtig og givende proces, men det betyder ikke nødvendigvis, at angst forsvinder automatisk. Selv efter at traumet er opløst, kan der stadig være eftervirkninger og angst, der fortsætter.

Men fortvivl ikke!

Fortvivl ikke, for der er strategier og værktøjer, der kan hjælpe dig med at komme over angst, når traumet er blevet bearbejdet og opløst. Lad os udforske nogle af disse metoder og skabe et solidt fundament for helbredelse og frigivelse af angst.

Tillid til helbredelsesprocessen

Tillid til helbredelsesprocessen: Det er vigtigt at have tillid til helbredelsesprocessen, selv når angst fortsætter efter traumets opløsning. Forstå, at det kan tage tid og vedvarende indsats at komme over angst. Vær tålmodig med dig selv og anerkend, at helbredelse er en individuel rejse, der kræver tid og omsorg.

Eksponering for sikre situationer:

Eksponering for sikre situationer: En effektiv metode til at komme over angst er gradvis eksponering for sikre situationer, der tidligere har udløst angst. Arbejd sammen med en terapeut eller professionel, der kan guide dig igennem denne proces. Ved gradvist at udfordre og genbesøge situationer, der tidligere har været angstprovokerende, kan du opbygge tillid og reducere angstreaktioner.

Lær afspændingsteknikker

Øv mindfulness og afspændingsteknikker: Disse kan være en værdifuld ressource i processen med at overvinde angst. Disse teknikker hjælper dig med at være til stede i øjeblikket, observere og acceptere dine følelser uden at blive overvældet af dem. Øv dig i vejrtrækningsøvelser, meditation og kropsscanning for at berolige dit sind og din krop og reducere angstsymptomer.

Nye tanker

Arbejd med kognitive omstrukturering, det indebærer at udfordre og ændre negative tankemønstre og overbevisninger, der opretholder angst. Vær opmærksom på dine negative tanker og erstat dem med mere realistiske og positive tanker. Arbejd med en terapeut, der kan hjælpe dig med at identificere og ændre disse tankemønstre.

Dig selv

Dyrk selvpleje og støt dig selv. Sørg for at prioritere selvpleje og give dig selv den nødvendige støtte under helbredelsesprocessen. Vær opmærksom på dine behov og sørg for at opretholde en sund livsstil med tilstrækkelig søvn, motion, sund kost og tid til afslapning og rekreation.

Husk det tog tid at udvikle angsten, så give dig tid og nærvær til at få det godt igen.

God rejse ud af angsten fra Liv

Kom ud af mobning “Ja, helt ud!”

Hvor tit hører, du når nogen fortæller, de har været mobbet, at det forsat har store konsekvenser for dem? Dette er hvad jeg hører hver gang, hvis der bliver skrabet lidt i overfladen.

Du kan finde mange gode strategier på nettet til at håndtere mobning. Det er rigtig godt til at få en følelse af, at du er en del af fællesskabet, at mange andre, ca. 1/3 af alle, har være udsat for mobning.

NÅR SELVVÆRDET LIGGER DYBT BEGRAVET

I går blev jeg chokeret over at høre en af mine unge klienter, der var kommet ud af voldsom angst, fortælle om mobningens omfang.

Det skete først efter vi blev ved at dykke ned i, hvorfor han troede han ikke var god nok, og, at der var så mange ting han undlod at gøre. Mobbehændelserne havde gjort ham så traumatiseret, han havde glemt dem. De var fortrængt. Tilbage var angsten, og uro

SKAL ALT OP TIL OVERFLADEN?

Dernæst gjorde vi noget af det aller, aller vigtigste. Vi snakkede om, hvordan han den kommende tid var særlig opmærksom på, hvad han udsætter sig selv for. Ellers kan det blive voldsom retraumatiserende. Og planen var jo at komme ud af mobningen. Derfor skal han ikke vende hver en sten, eller prøve at forstå hvorfor de andre skubbede ham ud af fællesskabet. Det fik ham til at genovervej om han skulle tage med til festen, eller til reunion, hvis ikke han var sikker på at være i gode hænder.

Han eksisterer. Derfor har han lige så meget eksistensberettigelse som andre. Han har lige så meget ret til at være i fællesskabet på hans helt egen måde. Punktum.

HAR DU VÆRET UDSAT FOR MOBNING?

Hvis du har været udsat for mobning er mit største råd til dig. Find en behandler der har specialiseret sig i traumer. Undgå en behandler, der analyserer for meget på det. For det først risikerer du, det ikke grundlæggende ændrer på noget. For det andet kan du blive alt for traumatiseret af det. Det sker ofte i form af angst, uro, for mange flash backs og det kan ende med at være svært at klare dit liv.

 

Husk… alle mennesker der lever på jorden, har automatisk livsberettigelse på jorden på lige fod med andre. Det gør dig lige så vigtig  som alle andre

 

Stress kan også være et traume

For et par måneder siden var jeg udsat for en bilulykke. Jeg gik derfra uskadt, men som traume-terapeut vidste jeg, at det var afgørende mit fokus var på at forebygge.

Især fordi stress og traumer påvirker det fysiske og følelsesmæssige velvære. Det kan mange hundrede tusinde, omkring  2% danskere, skrive under på.

Forskel mellem stress og traumer

Det er svært med nøjagtig information om forekomsten af stress og traumer og tilhørende påvirkninger på grund af de komplekse hændelser og variation i individuelle reaktioner.

Ifølge Gomes 2014 er ‘Trauma en oplevelse af ekstrem stress eller chok, der på et tidspunkt var en del af livet’. Traumatiske hændelser er ofte livstruende og omfatter begivenheder som naturkatastrofer, ulykker med motorkøretøjer, en nær’s sygdom, barndomstraumer, seksuelle overgreb. Stress er en reaktion på mindre dramatiske og faktiske livshændelser såsom tab af job, eksamener, deadlines, økonomi eller skilsmisse fra en ægtefælle. Selvom stress ikke altid er skadeligt, er traumer næsten altid.

Hvad er stress?

Stress er en fysisk, mental eller følelsesmæssig faktor, der forårsager kropslig eller mental spænding’. Stress kan være ekstern – fra miljøet, psykologiske eller sociale situationer – eller interne – sygdom eller fra en medicinsk procedure. Stress kan starte en tilbagevendende “kamp eller flugt” reaktion.

Undgå langvarig stress

Kontinuerlig stress uden lindring kan føre til fysiske symptomer som hovedpine, tab af appetit, øget blodtryk, brystsmerter, seksuel dysfunktion og problemer med at sove. Stress kan også forårsage eller påvirke en lang række fysiske helbredstilstande .

Hvad er traume?

Traume direkte oversat betyder, psykisk sår. Det opstår af enhver begivenhed, der indebærer udsættelse for faktisk eller truet død, alvorlig personskade eller seksuel vold kan have en traumatisk karakter. De fleste mennesker vil gennemgå mindst 1 traumatisk hændelse i deres liv, men ikke alle vil reagere på samme måde. De mest almindelige traumatiske hændelser er: • oplever en uventet død af en nær elsket en • vidne til en person kritisk såret eller dræbt, eller finde et lig • befinder sig i en livstruende bilulykke.

Forebyg efter særlig belastning

Som jeg indledte med var jeg udsat for en bilulykke for et par måneder siden. Eftersom jeg i forvejen hjælper mennesker med at komme ud af traumer, brugte jeg et par måneder på at forebygge. Især ville jeg undgå piskesmæld, Psykisk handlede det om sikre mig, min krop var klar over at ulykken var ovre, så kroppen igen faldt til ro. Mine behandlinger har været fra osteopati, fysioterapi og traume terapi. Det viste sig at jeg havde et medfølgende barndomstraume, som havde forårsaget stress visse perioder i mit liv. Nu fik jeg i stedet mulighed for at opløse dem.

Reducer følgevirkningerne

Eftersom jeg bevidst har reduceret følgevirkningerne, har dette medført, at jeg i stedet har fået fokus på taknemmeligheden for livet. I stedet er oplevelser blevet en ny ressource.

Ellers kan de traumatiske skader og andre traumatiske hændelser spille en uhensigtsmæssig stor rolle. Den primære forebyggelse af akutte stressforstyrrelser og PTSD er afgørende.

Primær forebyggelse

Primær forebyggelse – at gribe ind, før der opstår helbredseffekter gennem foranstaltninger såsom ændring af risikabel adfærd (dårlige spisevaner, alkohol- eller tobaksbrug) og forbud mod stoffer, der vides at være forbundet med en sygdom eller sundhedstilstand.

Sekundær forebyggelse

Den Sekundær forebyggelse omfatter målrettede interventioner for personer med størst risiko for at udvikle PTSD efter traumer, angst, herunder dem med allerede eksisterende psykiatriske lidelser, en familiehistorie med lidelser og/eller barndomstraume. Mennesker påvirkes negativt af stress, når de ikke har udviklet et stabilt sæt strategier til at håndtere stressfaktorer.

Lær at stresshåndtere

Stresshåndtering anerkendes som en effektiv behandlingsmetode og kan være psykologiske og afslapningsmetoder, herunder meditation og yoga og vedtagelse af en sund livsstil inklusiv motion. Er du det mindste i tvivl, som jeg var, så søg hellere hjælp for at få en afklaring af din egen tilstand.

Jeg ønsker dig det bedst tænkelige liv

 

Traume? Der var engang…

Stress eller traume?

Mange er stressede i disse dage mellem COVID-19-pandemien og usikkerheden om job og tilbage i skole. I nogle tilfælde er reaktionerne og følelserne mere end blot en reaktion på urolige tider. 

Er din angst og frygt rodfæstet i uløst tidligere traume eller et nuværende traume på grund af tab eller ekstreme omstændigheder?

Det er ovevældende

Traumarelaterede tanker, fornemmelser eller følelser kan være overvældende. Måske har du oplevet stærke stresssymptomer og intense følelsesmæssige tilstande, du ikke aner, hvordan du kommer ud af igen

Men er det et traume?

Et af kendetegnene ved en traumerespons er påtrængende tilbagekaldelse, hvor en tanke eller et billede relateret til traumeoplevelsen pludselig vil trænge ind, selv i de mest uventede øjeblikke. Dette kan være svækkende. Tankerne kan være om dig selv eller den person, der var involveret i traumet, måske hvor det fandt sted, eller andre detaljer

Få lindring og fred

For at komme ud af et traume er det afgørende med passende værktøjer og terapi. Sørg for at vedkommen har uddannelse i traumer så det ikke fører til re-traumatisering, dissociation, psykose, depression eller andet. Desværre er der stadig en del behandling, der forsøger at få klienten til at snakke sig ud af det

Nej du skal ikke tale dig ud af et traume.

Det er en vekselvirkning mellem at du hjælpes og styres til at få adgang til og aktivere traumahukommelsen og samtidig får afstresset dit nervesystem

Kort sagt: mine klienter får deres liv tilbage.

Efter traumeheling er tilbagemeldingen, at de føler sig meget mindre dysregulerede og mere i stand til at håndtere dagligdagens vanskeligheder.

Når du er behandlet for dit traume, kan du selv bruge de 4 trin

Det er et simpelt mindfulness-værktøj, der kan fremme løbende udvikling af selvbevidsthed og selvberoligelse. Samt hjælpe dig ud af uønskede påvirkninger fra traumet.

 • Genkend– Læg mærke til den ubehagelige fornemmelse eller følelse, følg, hvor den er placeret i kroppen, læg mærke til hvad der sker indeni.
 • Tillad– Tillad oplevelsen at være der, ligesom den er, uden at skulle ændre den, rette den eller få den til at forsvinde.
 • Undersøg– med nysgerrighed og medfølelse, undersøge hvad der foregår. Hvad skete der lige før jeg begyndte at føle det sådan? Hvornår har jeg haft det sådan tidligere? Hvad kan jeg tro på mig selv, der bidrager til denne følelse?
 • Pleje– Vær medfølende over for dig selv, i form af venlige ord, give beroligelse, lave en plejende aktivitet (haven, gåtur, svømme), samvær med rolige eller et dyr osv.

Er det tid til at lade: Der var engang… forblive fortid?

Gevinsten ved traumebehandling er, at du vil føle dig endnu mere rustet til at håndtere den uundgåelige stress og de udfordringer vi alle møder i hverdagen.

Jeg ønsker for dig du allerede i dag, vælger at komme ud af traumet.  Fortiden er slut.

Du kan kontakte mig her

Han insisterede på online terapi, pga Corona angst. Årsagen var en helt anden…

Det kan være svært at forestille sig at Video terapi, kan være lige så effektivt som fysisk 1:1

Han brugte den sidste mulighed, online terapi. Frygten for at blive smittet og samtidig sidde fast i et karriere-dilemma, gjorde det nødvendigt at få hjælp. Det viste sig, at et traume årtier tilbage, lå  konstant og aktiverede stress. Nu var bægeret fyldt.

Som i det her tilfælde, hvor min klients behov for hjælp betyder mere end måde det sker på. Bliver det tydeligere at  formen har mindre betydning. Også selv om det er online terapi, og som her online psykoterapi.

Det er oftere dilemmaet mange sidder med:

”Vil du forsat udsætte din livskvalitet, eller vil du bare have et bedre liv her og nu?” Og søge hjælp.

Online terapi betyder ofte hurtig eller hurtigere hjælp.

Andre er blevet træt af at kæmpe og når det går op for dem, er selv hjælpen den mest afgørende.

Hvor store temaer kan man arbejde med i online terapi?

Mange afholder sig fra hjælp, ikke kun forårsaget af den stigmatisering, det stadig er for visse, men lige så ofte fordi de ikke tror, det er lige så effektivt med online terapi, som ved fysisk fremmøde.

Vi havde kun snakket 10 min. Da jeg finder ud af, at et af de hyppigste traumer, en tidligere sygdoms-historie, er på spil. Det forårsager flere daglige angstanfald ingen kan hjælpe ham med, da det starter i 1. klasse. Han fortæller den første gang om , hvor omfattende en påvirkning det har fået på hele hans liv. Han lærte at isolere sig, så det oplevedes som social fobi. Den første gang opbygger vi bare ressourcer for at undgå re-traumatisering. 

Han er et eksempel på, at der er ubegrænsede muligheder for online hjælp.

Hvis ikke der er tale om en så alvorlig diagnose, at man har trukket så sig langt væk og ikke længere kan kommunikere verbalt, er der mange fordele

For min klient opleves det tydeligt som en fordel, at han kan sidde derhjemme i egne trygge omgivelser.

Og for ham blev det muligheden for overhovedet at opsøge hjælp, ellers ville det opleves som for farligt

 

Til sidst vil jeg tilføje noget mere omkring angst.

En hyppig årsag til jeg bliver opsøgt, er angst!

Ud over den mere generaliserede angst, som hans sygdomsangst, er der mange der opsøger mig med eksamensangst og præstationsangst.

Som regel får klienterne hjælp indenfor 5 sessioner. Uanset hvilken form for angst der er tale om. Vi har – som i ovenstående eksempel – fokus på:

 1. hvad forårsager angst
 2. hvordan kan du berolige dig selv, når og hvis angsten opstår
 3. hvordan kan du forebygge, og bliver fri for angstanfald.

Hvorfor kan jeg hjælpe så hurtigt? 

Ja, jeg ved desværre godt, der er mange der mener, at det tager mere end 12 sessioner – jeg har arbejdet i en Health Care i mere end 7 år.

Den helt store årsag til, at jeg hjælper så effektivt og økonomisk er, at jeg har øje for nervesystemet. Når du ved noget noget om, at berolige dig selv til trods for, at du er i en opspændt tilstand,  samt ved at mærke dig selv, kan du forebygge eskalering af angst

Til allersidst, vil jeg lade nedenstående udtalelse beskrive, hvordan hun blev hjulpet.

Ung pige 16 år: “Jeg starter hos Liv efter et voldsomt angstforløb. Da jeg startede, var jeg meget indelukket. Det er jeg ikke nu. Jeg var vildt nervøs for, at hun heller ikke kunne hjælpe, fordi det kunne de andre ikke. Det betød, jeg frygtede at være en byrde for min forældre

Efter 3 sessioner har jeg det rigtig godt, men får 6 sessioner, fordi det er vigtigt min familie lærer, hvad der stress og gør mig angst  Jeg føler jeg er i kontrol, og selv kan styre, hvorvidt angsten aktiveres. Fordi nu ved jeg ved, hvad der aktiverede den, og har sluppet det. At mine forældre også har været med henne hos Liv, har ændret på min familietrivsel. Det betyder jeg føler mig meget mere rolig og at mine forældre lytter til mig.

 

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende mig en sms 27 48 04 26 eller johns@livstrivsel.com

Psykologiske problemstillinger behandles effektivt med online terapi.

Han ringede ½ time, før sessionen var planlagt. Selv om han var hurtig, ville han ikke kunne nå at komme fra Amager til Farum.

Han var ikke vild med tanken om onlineterapi. Omvendt var han også ked af tanken om at gå glip af en session, han havde betalt for.

Undgår du også online terapi?

Det er sket flere gange, at klienten undgår online terapi.
Forunderligt nok, går det som regel også som det gik her…

Ugen efter kontakter han mig dagen før aftalte session, for at høre om vi kunne gøre det online igen. Og det forsatte han med.

Hvilke psykologiske problemstillinger er oplagte med online terapi?

Ofte kan forskellige former for angst, være så uoverskuelige at færdes ude i omgivelserne med, at det kan være et spørgsmål om en forværring af sygdommen eller ej.

Undersøgelser viser at online terapi ud af angst er en lige så effektiv behandlingsform. Endnu vigtigere er det, at du kan blive derhjemme, hvor du føler dig tryg og sikker, og derfor har fjernet en stor forhindring med netop dette problem.

6 typiske former for angst

Angst er en belastende lidelse. Den kommer ikke nødvendigvis til udtryk på kun én måde, men på mange forskellige måder. De kan alle kan være lige invaliderende for den, der lider af den. Her er nogle af de hyppigste former for angst.

 1. Generaliseret angst:

Konstante og vedvarende bekymringer. Mange bekymrer sig om, hvornår de igen bliver overvældet af angst. Altså angst for angsten. Det er katastrofetanker og uro i kroppen.

 1. Socialfobi:

En angst for at være i andres selskab. Ofte frygter man, andre vil synes, man er anderledes eller forkert.

 1. Agorafobi:

Angst for at færdes alene uden for sit hjem. Herunder at færdes på åbne pladser. Mange har katastrofetanker om, at de vil miste kontrollen eller besvime.

 1. Helbreds-angst:

En tilbagevendende angst for at lide af en eller anden alvorlig eller dødelig sygdom. Denne kan særligt blusse op ved kollektiv sygdom, såsom Corona pandemien. Det betyder for den sygdomsramte, at denne er overopmærksom på symptomer i kroppen og tolker dem som tegn på alvorlig sygdom.

 1. Panikangst:

En voldsom og pludselig opstået angst. Denne opstår ofte efter alvorlige hændelser. Påvirkningen er at man er bange for at dø eller blive sindssyg.

 1. Enkeltfobi:

En angst for specifikke genstande eller situationer. Det kan være angsten for edderkopper, for at flyve eller for synet af blod.

Flere af de nævnte typer angst kan være så ubehagelige, at bare det at komme udenfor egen hoveddør er belastende. Derfor er online terapi en perfekt løsning.

Der er mange andre temaer du kan arbejde med i online terapi.  

 • Lavt selvværd – til forskel for selvtillid
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Traumer – herunder barndoms traumer
 • Sorg
 • Kriser
 • Relationer – generelle relations vanskeligheder – parforhold – skilsmisse.

Lavt selvværd

Jeg vil kort uddybe ét af temaerne, lavt selvværd. Fordi det er udfra dit ‘selvværds – fundament’, du går ud i verden. Tillader vi os selv at stræbe efter den bedste stilling, den bedste partner, den rette respekt osv…

Hvis vi har en grundlæggende følelse af, ikke at være gode nok, er vi konstant på overarbejde.

Bemærk den understrøm af de samme problemstillinger, du ubevidst lever ud fra og konstant søger at besvare. Fx at påtage dig for meget arbejder for ellers ”Gør jeg det godt nok?”, ”Hvis nu…vil han så tænkte jeg ikke kan bestride mit job?”

Dette skaber ofte stress, udbrændthed, relationsproblemer og samtlige af de øvrig ovennævnte temaer.

Det interessante ved lavt selvværd er, at vi ofte føler det er vores skyld, hvis vi kan mærke vores selvværd er et problem og forhindrer os i at leve optimalt.

Vi oplever at selvværdet er noget vi selv skal fikse. Problemet er bare, at det gør vi ikke på denne måde. Du får ikke forløst problemstillingen over, at du har oplevet, at det måtte jo være dig, der var noget galt med, siden…

De fleste ’glemmer’ at differentiere selvværd. Vi kan have et stort selvværd i familien, men i jobsammenhæng er det lavt.

Et andet interessant fænomen ved selvværd er, at det bliver skabt i den tidlige relation. Det er altså den måde, typisk vores forældre, eller andre har skabt relationen til os. Hvis vi har følt os afvist, hver gang vi har givet udtryk for os selv, kan vi som voksne sidde tilbage med enten følelsen af at være u-vigtige, forkerte, overladt i stikke eller…

Hvis du kan genkende flere af de nævnte problemstillinger, vil jeg virkelig anbefale dig at søge hjælp.

Som med nedenstående udtalelse, er blot 5 sessioner med til at skabe af afgørende forandring til det bedre i dit liv

Kvinde 62 år – selvværd

”Da jeg startede i terapi hos Liv, var jeg i tvivl om hun overhovedet på -på så kort tid som 5 sessioner – kunne se, hvad det handlede om i min svære relation til min søn…

Nu har jeg fået utrolig meget bevægelse på. Det er sket med raketfart. Tænk at der kun skulle så få gange til! Jeg sidder nu tilbage med et dejligt stort suk. Fordi nu kan jeg være i mig selv. Jeg kan mærke mig selv, og behøver derfor ikke bekræftelse.

Samarbejdet med Liv har været rigtig, rigtig godt. Oveni har det fungeret fint i telefonen. Jeg synes Liv har stillet relevante spørgsmål og holdt fast i dem. Det kunne jeg ikke selv have gjort.”

 

Hvis du har brug for hurtig hjælp, kan du sende mig en sms 27 48 04 26 eller johns@livstrivsel.com

Psykologiske problemstillinger behandles effektivt med online terapi.

Psykoterapi løser mange problemstillinger. I Hillerød sker det ud fra 2 fællesnævnere.

Jeg hjælper med mange problemstillinger. Og mange forskellige aldersgrupper. Alligevel er en god relation den afgørende fællesnævner.

Folk opsøger mig med problemer af stress, sorg og udviklings-traumer af enhver art.

Det kan være som nedenstående kvinde, der er så usikker på sig selv, at hun ikke kan fungere nogen steder og er konstant anspændte

Kvinde 21 år -lav selvtillid:

“ Før jeg startede var jeg konstant i tvivl og usikker på mig selv. Efter 5 gange i terapi hos Liv er jeg blevet bedre til at acceptere mig selv og mine følelser.At gå hos Liv har givet mig en sammenhæng. Fordi det giver mening, hvorfor jeg har haft det som jeg har. Det betyder, at det ikke er mig, der er forkert. Det har været en følelse som altid har været der.

Det har haft stor betydning, at Liv har forstået, hvordan det har været at være mig. Nu ved, at jeg ikke er alene mere. Jeg har fået mange redskaber som jeg tit bruger, da de styrker mig til at give mig selv lov til at være mig..”

Jobrelateret stress, kriser og udfordringer.

Det kan også jobrelaterede. Det kan være frygten for ikke at være god nok. Som konstant gennemsyrer arbejdsdagen.

Jeg har hjulpet flere med at finde et job. Vi har arbejdet med baggrunden for lav selvtillid, og hvordan den spiller ind i et interview, og hvorledes meget enkle redskaber, har medført klienten får job på stedet.

Ofte er det stress, som er opstået af selvtillids dilemmaer. Rigtig mange har fokus på omverdenen: ”Synes de, at jeg er god nok… Hvis jeg nu ikke, så vil de tænke jeg ikke gør mit job godt nok…” Alle disse tanke om, hvad andre måtte tænke, er opslidende.

Det værste er dog, at det forhindrer dig i at lytte til dine egne stresssymptomer. Således får du ikke reguleret nervesystemet. Det betyder kroppen og psyken begynder at sig fra.

Ja, selv ledere er udfordret…

Mand 52 år – angst:

Før jeg startede forløbet hos Liv, tog jeg tingene meget personligt ved den mindste utilfredshed fra mine medarbejdere. Jeg følte jeg var nede i et sort hul. Kunne ikke komme op, fordi jeg var fortvivlet af frygten for nissen flyttede med, hvis jeg sagde op… NU, kan jeg adskille, hvad der er mit og den andens…Efter bare 5 sessioner er mit liv blevet let og lyst! Det er blevet lettere, fordi jeg nu adskille andre fra mig.”

En hyppig årsag til jeg bliver opsøgt…!

En af de hyppigste årsager til, at jeg bliver opsøgt er angst. Ud over den mere generaliserede angst, er der eksamensangst og præstationsangst.

Som regel hjælper jeg indenfor 5 sessioner, fordi vi har fokus på, hvad der forårsager angst, hvordan du kan berolige dig selv, når angsten op står, samt hvordan du kan forebygge, så angst ikke opstår.

Her er den sidste fællesnævner

Den helt store årsag til at jeg hjælper så effektivt og økonomisk er at jeg har øje for nervesystemet. Når du ar det ved du noget om, at berolige dig selv, samt ved at mærke dig selv, kan du forebygge eskalering af angst

Til allersidst, vil jeg lade nedenstående udtalelse beskrive, hvordan hun ved at berolige sig selv for første gang i hendes liv, får så flotte karakterer.

Kvinde 26 år – stress og angst:

”Jeg har af 2 omgange været i behandling hos Liv. Første gang med stress og 3 år efter med angst. Jeg har før prøvet psykologer, men synes ikke det var den rette behandling. Så mødte jeg Liv, og jeg kan kun tale positivt om mine oplevelser.

Jeg startede ny uddannelse og med det fulgte eksamens-skrækken, som de fleste kender til. Jeg kan nu stolt sige, at jeg har bestået mine fag med flotte karakterer, og at jeg i samme forløb bestod et akademi fag. Nu gælder fagprøven og jeg er meget fortrøstningsfuld og fuld af gå-på-mod.

Jeg kan på det varmeste anbefale Liv!”

 

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende mig en sms 27 48 04 26 eller johns@livstrivsel.com

Psykoterapi løser mange problemstillinger. I Hillerød sker det ud fra 2 fællesnævnere.