Priser

Priser ved de forskellige muligheder:

  • Personligt fremmøde
  • Skype / telefonisk
  • E-mail rådgivning

Priser: Gældende for terapi og coaching:

  • Fysisk fremmøde 1:1     900 kr. 60 minutter.
  • Parterapi                      1200 kr. 60 minutter.
  • Online 1:1                      900 kr. 60 minutter.

Tilbud:

  • 5 gange til 800 kr timen ved samlet betaling på     4000 kr. i alt –  skal bruges indenfor ½ år.
  • 10 gange til 750 kr i timen ved samlet betaling på 7500 kr. i alt  – skal bruges indenfor 10 måneder.

Akut hjælp:

Fysisk fremmøde: Du kan ringe og få en akut tid, inden for 1 døgn. Akut takst oven i almindelig session: Dvs. 600 kr akut takst + 900 kr. sessionspris

Telefonisk hjælp: Inden for 1 døgn. Akut takst oven i almindelig session: Dvs. 600 kr akut takst + 900 kr. sessionspris

Ring og få hurtig hjælp:

Du kan også købe en livline, som p.t. koster 5.500 kroner, og som giver dig adgang til min telefoniske rådgivning og hjælp op til 15 gange (15 x 15 minutter). Kortet kan også bruges færre gange til længere seancer. Den primære fordel er, at det er så fleksibelt, at du kan få hurtig hjælp inden for et døgn – hvis ikke samme dag.

Min baggrund for dette er mangeårig erfaring med akut vagttelefon og krisebehandling.

Mail rådgivning:

Når du har betalt 500 kr. – se betaling længere nede – skriver du til kontatk@livjohns.dk med din historie – kan både være psykoterapi og coaching.

Skriv, hvad du ønsker hjælp til.

Det kan være du har spørgsmål, ønsker gode råd om hvad du skal gøre i den aktuelle situation, eller min vurdering på en problemstilling.

Mange bruger mailrådgivning til at få struktur på indre kaos efter en kaotisk periode, skabe forandring, få mere fred i sjælen eller, som de derefter får bearbejdet.

Mailrådgivningen er selvfølgelig anonym.

Betalingsformer:

Betaling foretages forinden – som når du bestiller en flybillet. Senest lige efter terapien.

NetBank, senest dagen forinden: Nordea 5501 6275 387 116.

PayPal: Liv Johns

Evt. afbud skal gives 24 timer i forvejen ellers skal sessionen betales.