Traumer

Min baggrund… “Da jeg første gang hører om, hvordan de fleste problemer er forårsaget af traumer, vælger jeg at specialisere mig indenfor området. 

Jeg er meget taknemmelig for, hvad den viden har givet mig og andre. 

Når jeg ser hvordan mine klienter hurtigt får gavn af min traume ekspertise, er det alle specialiserings-timerne værd. Fordi jeg ser klienter, der får et helt nyt liv. Fra forfærdelige ægteskaber til fred og lykke, til unge mennesker med angst og store sociale problemer ofte forårsaget af mobning. Denne transformation sker selv efter en håndfuld sessioner.   Liv Johns

Tidlige traumer

Tidlige traumer påvirker vores selvregulering, selvbillede og vores evne til at skabe relationer. Undersøgelser viser, at to tredjedele har en eller flere former for barndomstraume. Andre påstår, at vi alle har et eller flere traumer. Hvorfor du generelt kan være mere modtagelig over for stress

Først og fremmest betyder det et stresset nervesystem, som gør dig mindre modstandsdygtig over for ydre påvirkninger.

Hvordan påvirker traumer dig?

Kort fortalt forsætter de samme følgevirkninger:

 • Manglende tillid til andre – fx tilknytningsproblemer og isolation
 • Svært ved at regulere følelsesmæssige tilstande
 • Overdrevne følelser, såsom overdreven angst, vrede og længsler, der skal tages hånd om.
 • Forstyrrelser i regulering af kropsfunktioner (fx vedvarende forstyrrelser i søvn, spisning, overreaktivitet eller underreaktivitet til berøring og lyde

Barndomsskader kan skabe følelsesmæssige besværligheder og mislykkede forhold senere i livet. De iboende følelsesmæssige behov, vi har, er  hovedsagelig baseret på kontakt og tilknytning. Normalt er det tilfredsstillende, når et behov opstår. Tidligt i udviklingen, hvis denne cyklus er forstyrret, udløses psykologiske og fysiologiske problemer, der efterlader barnet i en instinktiv tvang til at reparere denne ødelagte sekvens og tilpasse sig ændrede omstændigheder.

For alle mennesker gælder, at det at skabe nærhed og kontakt til andre er både vores dybeste ønske og største frygt. Uanset hvor tilbagetrukket eller isoleret vi er blevet, eller hvor alvorlige vores traumer er, så søger vi spontant hen imod en kontakt. Som en solsikke, der spontant vender sig mod solen.

Når traumet opstår påvirkes forhold som

 • Integritet og indre sammenhæng
 • ”Resiliency” (spændstighed/modstandskraft/robusthed)
 • Tillid
 • Grænser
 • Orientering i tid og rum
 • Kontrol
 • Forbindelse til: dig selv, andre og naturen

Behandling af traumer – udviklingstraumer

Du får mulighed for at undersøge sider af dig selv, som begrænser dig. Det at sige: “Jeg er ofte nervøs”, vil vi sammen udforske med nysgerrighed. Denne egenskab har altid en afsender. Du får mulighed for at se på, hvordan du kan se denne egenskab fra et andet perspektiv?

Hvad er NARM

Anvendelse af NARM metoden (NeuroAffektive Relationelle Model), implementerer selvreguleringsteknikker og spørgsmål, “Hvad er følelsens implicitte hensigt?” I stedet for at analysere problemer i ens liv, fokuserer NARM på forbindelsen og dens tilstedeværelse i øjeblikket.

Kom helt ud af traumet

NARM healingsprocessen er en interaktion mellem somatisk opmærksomhed og følelsesmæssig, samt mentalt opmærksomhed. På den måde vil du opleve, at traumets fysiske påvirkninger vil ændre sig, hvis ikke forsvinde. Bevidsthed om forløsning af traumet udvikler sig senere, når vi får større afstand til traumet og større følelsesmæssig regulering. På den måde vil du opleve, at en forbindelse til livskraften er et middel til at heale både fysiske og psykiske sår.

Behandlingen betyder:

 • Bedre relation til dig selv og andre
 • Din arousal mindskes – dvs. følelserne ikke bliver så voldsomme
 • Lettere at adskille dig selv fra følelsen
 • Bedre selvværd og selvrefleksion

Udgangspunktet er, at når der er ro på nervesystemet, kan du bedre analysere, hvad der forårsager følelsen eller tilstanden. I et stille og roligt tempo, når du er parat til at uddybe, hvilke indre forestillinger, sansninger og følelser, der opretholder og forstærker fornemmelsen. At føle indre ro og tryghed er forudsætningen for udvikling. Derfor er kendskab til, hvordan du beroliger dit nervesystem, en del af behandlingen.

For at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med traumer og udviklingstraumer på 27 48 04 26 for en uforpligtende samtale

Psykoterapeut og coach i Farum, Hillerød og København © Copyright 2010-2020 - Liv Johns