Genkender du…

Angst og sociale problemer, er ofte symptomer, der  viser sig at være forårsaget af traumer. Et traume kan vise sig gennem voldsom uro, høj angst og et hektisk aktivitetsniveau, der senere afløses af træthed og handlingslammelse. Her er mobning en hyppig årsag, der afstedkommer stærke reaktioner.

Andre eksempler på, hvordan traumer kan påvirke forskellige aspekter af ens voksenliv og eventuelle udfordringer:

  1. Arbejdsliv: Det viser sig ofte for dem der har kæmpet med at opretholde et stabilt arbejdsliv på grund af traumatiske oplevelser. Det kan f.eks. være at det er svært at stole på dine kolleger eller autoriteter. Andre oplever flashbacks eller angstrelaterede symptomer på arbejdet.
  2. Relationer: Er helt overodnet problematisk. Det kan skyldes traumer, der påvirker din evne til at opbygge og opretholde sunde relationer som voksne. Dette kan omfatte historier om vanskeligheder med at stole på andre mennesker, din partner eller frygten for at blive forladt på grund af traumerelaterede tillids spørgsmål.
  3. Forældreskab: Traumer kan påvirke din evne til at være forældre. Du kan opleve dig udfordret med følelsesmæssig nærhed, og emner som at bryde cyklen af traumer gennem opdragelsen af dine børn.
  4. Selvværd og selvudvikling: Hvis du hovedsalig kender til erfaringer med lavt selvværd, er det en enorm befrielse at opleve at i det øjeblik du får givet slip på dine traumer, vil dit selvværd forandre sig mærkbart. Det kan være at du ubevidst laver selvudelukkelse eller længes efter en mere værdighed og selvværd efter traumatiske oplevelser.