Angst

Alle bliver nervøse eller ængstelige fra tid til anden. Det kan være, når vi taler offentligt, eller har økonomiske vanskeligheder. Hvis angsten bliver så hyppig eller så kraftig, at det begynder at overtage ens liv, er det vigtigt at få hjælp.

Hvornår skal du reagere?

Hvordan kan du vide, om din daglige angst har krydset grænsen til en lidelse? Det er ikke nemt, men det er vigtigt, at du lytter til din grænser for, hvornår det er for meget. Angst kommer i mange forskellige former – såsom panikanfald, fobi og social angst – og sondringen mellem en officiel diagnose og “normal” angst er ikke altid klar.

Her er en start: Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer regelmæssigt, vil jeg anbefale dig at søge hjælp. Overdreven bekymring. Den bredeste type angst er også kaldet generaliseret angstlidelse GA. Her bekymrer vi os for meget om hverdagens store og små ting. Men hvad betyder “for meget”?

I tilfælde af GA betyder det at have vedholdende ængstelige tanker på de fleste dage i ½ år. Angsten skal også være så dårlig, at den forstyrrer det daglige liv og ledsages af mærkbare symptomer, såsom træthed. Sondringen mellem en angstlidelse og en normal angst handler, hvorvidt dine følelser forårsager en masse lidelser og dysfunktion.

Panikangst

Panikangreb kan være skræmmende: Billedet er en pludselig, gribende følelse af frygt og hjælpeløshed, som kan vare i flere minutter, ledsaget af skræmmende fysiske symptomer som åndedrætsbesvær, et knugende og galoperende hjerte, prikkende eller følelsesløse hænder, sved, svaghed eller svimmelhed, brystsmerter, mavesmerter og følelse af varme eller kulde.

Ikke alle, der har panikanfald, har en angstlidelse, men folk, der oplever dem gentagne gange, kan blive diagnosticeret med panikforstyrrelse. Mennesker med paniklidelse lever i frygt for hvornår, hvor og hvorfor deres næste angreb kan ske, og de har tendens til at undgå steder, hvor der er sket angreb i fortiden.

Behandling af angst

Fokus er på at skabe ro i nervesystemet via psykoterapi og somatisk mindfulness. Denne er yderst effektiv i behandlingen mod angst. Modsat de fleste andre metoder har denne en god og vedvarende behandlingseffekt. Udgangspunktet er, når der er ro på nervesystemet, at analysere, hvad der skaber angsten. I et stille og roligt tempo, når du er parat til at uddybe, hvilke indre forestillinger og følelser, der opretholder og forstærker angstfornemmelsen.

Det hjælper at få kendskab til egne forestillinger omkring selve panikanfaldet samtidig med at få mere viden om lidelsen og symptomerne, samt hvorledes de udvikles. På den måde kan det lykkes at få ændret uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som kan gøre, at panikanfaldet udvikles.

Et andet vigtigt princip er en gradvis udsættelse af de situationer, som medfører angst. Man tilstræber herved at den adfærd, der tidligere gav angst, nu kan håndteres, fordi man har indlært nye færdigheder til at tackle den. Prognosen for at slippe af med angsten er god. For at undgå for mange indlærte undvigeadfærd, anbefaler jeg, at man kommer hurtigt i behandling. Dette for at undgå, at du tilpasser dig din tilstand/sygdom for at undgå de ubehagelige angstanfald. Eller at angst indsnævrer din verden og muligheder mere og mere.

Når du får tilrettede værktøjer, kan du bedre modvirke denne tendens og igen bevæge dig frit i tilværelsen. At føle indre ro og tryghed er forudsætningen for udvikling. Det at få kendskab til, hvordan du beroliger dit nervesystem, er en del af behandlingen.

For at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig ud af angst ring 27 48 04 26 for en uforpligtende samtale