Har du brug for hjælp? Kom ud af krisen nu!

Vi bliver alle ind imellem overvældet eller udfordret af egne følelser, hændelser eller af vores omgivelser. For nogle mennesker udvikler udfordringer i livet sig til en krise, som man kan have svært ved at komme ud af. Heldigvis er der altid håb forude. Undersøgelser viser nemlig at dem, der søger hjælp, klarer sig bedre og har langt større chance for at genfinde livsglæden og meningen med livet end dem, som kæmper alene. Står du overfor en krise, kan du få hjælp allerede ud. Få en akut tid. Jeg arbejder både med private og erhvervslivet

Kontakt mig her

Lavt selvværd

Er du inde i en periode med lavt selvværd? Få hjælp til udvikle tillid til dig selv, så du lever det liv, du længes efter, og når dine mål.

Læs mere her

Aggression

Der er megen kraft i vrede. Den sunde vrede er din styrke. Den utæmmede vrede, vælter dig og dine omgivelser omkuld.

Læs mere her

Krise

Identitetskriser/ / eksistentielle kriser rammer alle. Når du får hjælp til at tackle dine kriser, åbner du op for den gode forandring.

Læs mere her

Coaching

Har du brug for støtte til at fastholde dine mål og drømme, så du når det, du gerne vil, kan coaching være et oplagt og godt værktøj at bruge.

Læs mere her

Traumer

De fleste mennesker har uUdviklings traumer. Men har de fleste. mMange ved ikke, at de kan forløse dDe stressereaktioner, der sætter sig i nervesystemet og dagligt begrænser ens dagligdag.

Læs mere her

Angst

Angst opstår, når der er følelser, vi har svært ved at rumme. Du kan lære at forebygge angst ved hjælp af med enkle teknikker.

Læs mere her

Video Blogs


Udvikling handler om at blive på sporet hele vejen.

Det er oftest de store kriser, der udvikler dig mest!


Der findes mange forskellige typer af kriser i livet, der er en almindelige kriser, som betegnes som en tilpasningsreaktion, den får vi som regel stille og roligt integreret i vores løbende udvikling. En akut krise kan være, at man bliver udsat for voldsomme hændelser, eksempelvis en katastrofe, der udløser en choktilstand. En akut krise, kan betyde, at man er i chok, hvis hændelsen er voldsom.

Det er typiske reaktioner ved en katastrofe. Posttraumatisk stress, er også en krisetilstand, der kan være langvarig eller en er en langvarig, eller sen reaktion, på et livsforløb eller begivenheder, som har været så belastende, at ydet så stor en belastning, at skaden er blevet varig.

I virkeligheden er Kriser er i virkeligheden en normal del af livet, som og vi alle oplever. D dem alle, dødsfald, skilsmisse, fyring eller andre pludselige opståede hændelser eller begivenheder. livskriser. En krise er en naturlig reaktion, som opstår, når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer. I de fleste ret mange tilfælde slipper man ud af krisen, ved hjælp af igennem den omsorg og støtte fra ens man oplever fra de nærmeste.

Nogle gange kan en krise være blive så alvorlig, at det er en god ide at få professionel hjælp for at undgå, at den varer ved i månedsvis eller udvikler sig til en depression. Nogle kriser er så belastende, at Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller udvikle sig til en depression. man Årsagen til at krisen kan være så belastende er, at det ikke kan lade sig gøre at bearbejde den alene. Hvis man oplever flere svære kriser hurtigt efter hinanden, kan en krise også blive En krise vil også være særligt belastende, hvis man oplever flere svære kriser hurtigt efter hinanden.

Dette sker fordi den ene krise forstærker den anden. Uanset krise-forløbet er det værd at huske på, at nævne, at en krise kan udvikle dig som menneske. Og langt de er en udvikling. Langt de fleste mennesker der oplever en krise, vil oplever, at de er bliver mere hele mennesker, når de er ude på den anden side af et kriseforløb.Liv Johns, inspirator, psykoterapeut, coach, kvinde og bonusmor!


Hvorfor er jeg psykoterapeut?

Livet igennem har jeg personligt arbejdet på at I mange år af mit liv har jeg arbejdet på at forvandle egne kriser til indre ro og robusthed. Gennem min psykoterapiuddannelse og egne livserfaringer er jeg derfor ikke i tvivl om, at alle mennesker har et Det er fantastisk for mig at erfare, det enormte udviklingspotentiale mennesker har.

For mig er Indsigten jeg har ikke kun fået under min psykoterapiuddannelse. udviklingsprocessen har været gennem i terapi, men også via den faglige læring indenfor de på forskellige psykologiske skoler. Derfor ved jeg personligt og fagligt har jeg derfor en masse viden om, hvad der en masse om, hvad der skal til for at få et godt liv, og hvor stor en gave det er at opleve og opdage, hvor befriende det er ikke at Jeg ved på egen krop og fagligt, hvordan jeg…

Det er en gave, ikke længere at være afhængig af andres handlinger.

Du har også nøgle til at en viden kan du opnå, så du har nøglen til at genvinde din iIndre ro og finde energien frem igen. Du kan med en ny bevidsthed og viden om dig selv Til tider kan vi ændre på negative situationer og hændelser, som ikke tjener dig positivt. Som psykoterapeut kender jeg mit ansvar og mine muligheder for at der ikke opleves gode, til andre tider, er det bedre at gå. Jeg kender mit ansvar og muligheder og det er min stærke vision også at støtte dig i denne udviklingsproces. tage det.

Forestil dig, hvordan dit liv vil være, hvis du er bevidst og nærværende og ikke ligger under for
Hvordan vil dit liv være, hvor du hovedsalig reagerer på nutiden og er bevidst nærværende? Det betyder at et uhensigtsmæssigt barndoms mønster, som ikke spænder ben for dig – og dine drømme.


kontakt mig her

Psykoterapi & udvikling.

Hvordan kan jeg hjælpe dig videre?


Psykoterapi er en af behandlingsmetoderne ved til psykiske belastninger. Men hvad er psykoterapi, og hvilken type virker på hvad? Der kan være forskellige mål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger terapi, fordi de står med helt aktuelle problemer, som påvirker deres livskvalitet, mål i livet eller, deres relationer. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling, eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Målet i psykoterapi er at give dig mere frihed i dit liv og være mindre bundet af tidligere begrænsninger. Gamle problematiske mønstre, er ofte med til at låse den måden, vi handler på. Ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag, kan du afkode og ændre dette afkodes og ændres. dDe begrænsninger du oplever i livet, og som afholder dig fra at være helt det menneske, du inderst inde kan mærke, at du er. De begrænsninger kan fjernes og gøre dig fri til at leve dit liv.


Læs mere on psykoterapi her

Nysgerrig efter at høre mere? Eller har du behov for at booke tid?

Kontakt mig her

Stress


Hvad er stress, egentlig og er det altid farligt? Nej, det er det ikke altid. , Sfor stress er også en del af kroppens naturlige reaktions-mønster. Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle i ekstreme situationer. Problemet med stress opstår, når vi er under pres i længere tid. Her udgør stress en trussel mod helbredet. Der er mange steder i livet, hvor man kan blive stresset., Aarbejdspladsen, hjemme, børn, skilsmisse og, omvæltninger i privatlivet.

Langvarig stress kan give permanente problemer eller ligefrem , der kan opstå hjerneskader, fordi stress . Det påvirker hele kroppens systemer og lægger pres på dit fysiske helbred. Heldigvis viser forskning, at vi producerer hjerneceller hele livet, men det forudsætter, at vi giver kroppen lov til at genetablere sig selv. Hvis du oplever symptomer på stress, er det vigtigt at søge den rette hjælp., Jjo tidligere, du kommer i gang, jo hurtigere er du ovenpå igen.

Stress er noget, der ændrer vores personlighed og kan forårsage hovedpine, forhøjet blodtryk og mavesmerter. Alle har brug for en vis mængde stress eller pres for at leve godt. Det er det, der får dig ud af sengen om morgenen og motiverer dig hele dagen. Men stress bliver problematisk, når der er for meget eller for lidt. Mens manglende stress betyder, at din krop er understimuleret, er stress, der er for intens eller langvarig, belastende for kroppen. Det får din krop til at frigive stresshormoner over en længere periode. Stress forårsager en bølge af hormoner i din krop. Disse hormoner hjælper dig med at håndtere alle trusler eller pres, du står overfor – også kaldes ‘Fight – flight’ responsen.

Læs mere her

Vi har alle noget, vi er lidt bedre til end alt andet!

Som psykopterapeut og coach dækker min viden rigtig bredt. Jeg har dog igennem årene haft stor succes med at hjælpe mennesker med i tilfælde af udviklingstraumaer.

Læs mere på min blog

Har du spørgsmål ? Så spørg gerne.

Kontakt mig her

Hvad er din udfording?


Angst:

PanikAngst / eksamens angst /social fobi –Angst har mange ansigter og kan være en skræmmende og ødelæggende tilstand at være i. Derfor har jeg specialiseret mig i området. Hvordan kan du vide, om din daglige angst har krydset grænsen til en lidelse? Det er ikke nemt, men det er vigtigt, at du lytter til din grænse for, hvornår det er for meget for dig. Angst kommer i mange forskellige former – såsom panikanfald, fobi og social angst – og sondringen mellem en officiel diagnose og “normal” angst er ikke altid klar.

Andre oplever panikangst, hvilket kan være skræmmende. Oplevelsen er en pludselig, gribende følelse af frygt og hjælpeløshed, som kan vare i flere minutter, ledsaget af skræmmende fysiske symptomer som åndedrætsbesvær, et knugende og galoperende hjerte. Overordnet set handler angst om følelser, vi har svært ved at rumme. Det hjælper jeg dig med at lære at håndtere. , hvordan du kan håndtere. For nogen kan Onlineterapi i starten være løsningen.

Udviklingstraumer:

Oplever du, at de samme ting holder dig tilbage. Er det som om du ikke helt er dig selv endnu? Når vi stadig identificerer os med barnet, gentager vi måske dårlige mønstrer, som blev besluttet af et 4- årigt barn. Tidlige traumer påvirker din selvregulering, selvbillede og din evne til at skabe relationer. Undersøgelser viser, at to tredjedele har en eller flere former for barndomstraume. Andre påstår, at vi alle har et eller flere traumer. Og hvorfor er det et problem at have et traume? Fordi hvis vi ikke får det behandlet, forsætter de samme følgevirkninger. Få hjælp til at leve og udleve de dele af dig, som stadig holder dig tilbage.
Identitetskrise / eksistentiel krise rammer alle.

Du kan vælge at ignorere og vente, til det går over, eller du kan udnytte åbningen og få endnu mere ud af dit liv. Emnet er aktuelt for tiden, fordi vi er presset af sociale medier, der mere end nogensinde, gør det vigtigt at vise, “hvem vi er”. Mens facebook opmuntrer os til at overdrive vores gode sider, kan vi sidde tilbage med bagsiden, dem vi ønsker at skjule. ”Vi vil jo også gerne være autentiske. Det er mere end et online problem. Det er en kamp i alle dele af vores liv. Også ændrede livssituationer, kan udløse en identitetskrise. Det kan være begivenheder, som er en del af dit normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Hvad eEr Identitet? Vores identitet er den måde, vi definerer os selv på. Den omfatter vores værdier, vores tro og vores personlighed.

Identitetskrise / eksistentiel krise rammer alle.

Du kan vælge at ignorere og vente, til det går over, eller du kan udnytte åbningen og få endnu mere ud af dit liv. Emnet er aktuelt for tiden, fordi vi er presset af sociale medier, der mere end nogensinde, gør det vigtigt at vise, “hvem vi er”. Mens facebook opmuntrer os til at overdrive vores gode sider, kan vi sidde tilbage med bagsiden, dem vi ønsker at skjule. ”Vi vil jo også gerne være autentiske.

Det er mere end et online problem. Det er en kamp i alle dele af vores liv. Også ændrede livssituationer, kan udløse en identitetskrise. Det kan være begivenheder, som er en del af dit normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Hvad eEr Identitet? Vores identitet er den måde, vi definerer os selv på. Den omfatter vores værdier, vores tro og vores personlighed.

Lavt selvværd:

Hvad der påvirker vores selvværd er forskelligt for alle. Selvværd handler om “Hvordan føler jeg om mig, hvem jeg er?” Vi lærer selvværd i vores familie. Vi arver det ikke. Mange har et situations afhængigt selvværd, der afhænger af omstændighederne. Det kan være højt på arbejde og lavt derhjemme.

Lavt selvværd er en negativ evaluering af dig selv. Denne type evaluering sker normalt, når nogle omstændigheder, vi møder i vores liv, berører vores følsomhed. Ved at vi tilpasser os en hændelse, kan vi opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv ophidselse. Dette kan være så alarmerende og forvirrende, at vi reagerer ved at handle på en selvnedslående eller selvdestruktiv måde.

Vrede og aggression:

Vrede er ofte en følelse præget af, at du føler nogen / noget bevidst har gjort dig forkert.
Vrede kan være en god ting. Det kan motivere dig til at finde løsninger på problemer eller til at give udtryk for negative følelser.
Men overdreven vrede kan forårsage problemer. Øget blodtryk og andre fysiske ændringer, som kan skade dit fysiske og mentale helbred. Det værste er, at det kan isolere dig, fordi omgivelserne synes, det er belastende, om ikke traumatiserende, hvis ’de skal gå på nåle´.

Det har vist sig, at det er en farlig myte, at ’man bare skal ud med det’. Det gavner hverken dig eller dén, det går ud over, tværtimod. Forskning viser, at det at “lade sig rive med”- vrede faktisk eskalerer vrede og aggression. Derfor er det afgørende, at du har kontrol over din vrede.

Coaching:

Andre gange har vi mere brug for at sikre, at vi når i mål med noget bestemt. Du får hjælp til at sætte målet, definere ønsket og komme helt derhen. Du har mulighed for allerede nu, at tilmelde dig en afklarende samtale.
Jeg giver terapi og coaching, fordi jeg på egen krop har oplevet helt fantastiske muligheder for, hvor meget du kan opnå via udvikling. Min fascination af, hvor meget du kan opnå, er kun styrket gennem årene. Det har givet mig en mærkbar frihed, at jeg ikke længere føler mig begrænset af angst. Fordi jeg nu oplever, at det er mig, der bestemmer – ikke min angst. 


Hvad er en coach?


Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed og forandringer. Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, som varierer alt efter hvilken baggrund, coachen har. I coaching er det dig der finder dine svar, din coach hjælper med at holde dig på sporet.

Som coach kan man sige at værktøjet består af spørgsmål, der stilles for at starte en refleksion i dig, refleksionen føre til svar. De svar der findes i samarbejde med coachen, vil kunne skabe nogle konkrete værktøjer du kan arbejde videre med.

Læs mere om coaching her