Føler du dig begrænset og mislykket, fordi du kan mærke du har mere i dig? Alligevel ender du på sofaen og slår dig selv i hovedet over du ikke er kommet videre.

Klar til at vende opgivelse til livsmod?


MÆRK DIT POTENTIALE, SLIP PROBLEMERNE

– når du fremelsker dine ressourcer.

Jeg har en særlig evne til at styrke din kontakt til dit dybe, ‘Autentiske Jeg.’ Så sofaen mister sin tiltrækning og opgivelse er erstattet med livsglæde og livsmod.

Fordi jeg har knækket koden til at behandle angst indenfor 5 sessioner – når der ikke er omfattende omsorgssvigt – vil du opleve hurtig bedring.

Hvis du har stress, får du hurtigt indsigt i, hvad der stresser dit nervesystem. Her bruger jeg effektive traume metoder.

Forsætter…

” Tak for denne gang. Du har hjulpet utrolig meget og det var virkelig tiltrængt for mig.”

 Ung pige 16 år med angst.

Du er vigtigere end en metode eller diagnose. Derfor er det dig, jeg er optaget af at møde, så du føler dig set.

Hvis du har kæmpet hårdt for dig selv, jeg hjælper dig med at opleve dig hel og i kontakt med dine ressourcer.

Ønsker du psykologisk hjælp, der er tryg og effektiv? Start med gratis Forsamtale. Mange års erfaring og tidligere taknemmelige klienter kan du læse om her

Jeg glæder mig til at høre om dig.

Kærligst Liv 

Du har hjulpet mig meget, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan jeg kommer til at bruge det du har lært mig fremover.”

 Kvinde 40 år med opgivelse og ligegyldighed efter skilsmisse.


Ingen ventetid…

hvordan er det muligt efter mere end 10+ års erfaring….?


Tiden bruges effektivt på at undersøge det bagvedliggende for din grund til stress, angst og krise.

De fleste har allerede analysen og du har ingen gavn af risiko for re-traumatisering.

Hvad får du ud af et forløb på 5 gange?

1. Du lærer, hvordan du hurtigt finder roen igen. Herunder hvordan du afstresser og regulerer dig selv
2. Mere overskud. Fordi du bliver bevidst om, hvad der sluger din energi. Her lærer du at forløse de ophobede spændinger
3. Bedre til at tage beslutninger. Når du ikke længere tillader at udfordringen skaber indre kaos, og du i stedet holder fokus.
4. Lettere ved at sige fra. Fordi du bliver opmærksom og registrerer dine signaler og derved får sagt fra i tide, inden det når at blive til angst
5. Bedre til at tage ansvar for dig selv. Ved at kende dine behov, er det lettere at kommunikere dine behov.

Hvad får du ud af et forløb på 10 gange? – Se ovenstående. Derudover kommer du mere i dybden med:

6. Viden om, hvad der skaber dine forhindringer. Når du bliver opmærksom på, hvordan et negativt handlemønster begrænser dig, får du mulighed for at ændre det.
7. Frihed. Når du kender dine behov og dine krops signaler, vil du lettere kunne styre, hvad du lader dig påvirke af.
8. Fokus. Det gør det lettere at tage ansvar og holde fast i dine drømme.
9. Vedholdenhed. Nøglen til forløsning.
10. Evnen til holde fast i din stemme. Mange har fordømmende indre stemmer, du vil lære, hvordan du undgår at blive påvirket af dem

Psykoterapi

Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?

Psykoterapi er samtaleterapi, og der findes flere former. Hvilken der passer bedst til dit behov, kommer an på problemet.

Der er mange årsager til at gå i psykoterapi. De fleste vælger terapi på grund af nogle problemer, der mindsker deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi, fordi de ønsker personlig udvikling eller en sund tilgang til livet.

Psykoterapi handler om at skabe følelsen af mere frihed i sit liv og at være mindre bundet af gamle mønstre. Du kan stadig indlære nye mønstre eller aflære gamle problematiske mønstre. Det sker naturligt for mange, når de får indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag ved det aktuelle handlemønster.

Lavt selvværd?

Hvordan ved du om du har lavt selvværd? Bemærk om du ofte spørger dig selv om, ‘Hvorfor…’ det er tegn på manglende tillid og en længsel efter noget andet. Fx at nå dine mål.

Aggression

Der er megen kraft i vrede. Den sunde vrede er din styrke. Den utæmmede vrede, vælter dig og dine omgivelser omkuld.

Krise

Identitetskriser/ / eksistentielle kriser rammer alle. Når du får hjælp til at tackle dine kriser, åbner du op for den gode forandring.

Coaching

Har du brug for støtte til at fastholde dine mål og drømme, så du når det, du gerne vil, kan coaching være et oplagt og godt værktøj at bruge.

Traumer

De fleste mennesker har udviklings traumer. Men har de fleste. Mange ved ikke, at de kan forløse de stressereaktioner, der sætter sig i nervesystemet og dagligt begrænser ens dagligdag.

Angst

Angst opstår, når der er følelser, vi har svært ved at rumme. Du kan lære at forebygge angst ved hjælp af med enkle teknikker.

Udvikling handler om at blive på sporet hele vejen

Det er oftest de store kriser, der udvikler dig mest!

Der findes mange forskellige typer af kriser i livet. Der er almindelige kriser, som vi kalder en tilpasningsreaktion, og som vi stille og roligt integrerer i vores løbende udvikling. En akut krise kan være, at man bliver udsat for voldsomme hændelser, eksempelvis en katastrofe, der udløser en choktilstand. Posttraumatisk stress er også en krisetilstand, der kan være langvarig eller en sen reaktion på et livsforløb eller begivenheder, som har været så belastende, at skaden er blevet varig.

I virkeligheden er kriser en normal del af livet, som vi alle oplever. Dødsfald, skilsmisse, fyring eller andre pludselige opståede hændelser eller begivenheder. En krise er en naturlig reaktion, som opstår, når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer. I de fleste tilfælde slipper man ud af krisen ved hjælp af omsorg og støtte fra ens nærmeste.

Nogle gange kan en krise være så alvorlig, at det er en god ide at få professionel hjælp for så belastende, at man ikke kan bearbejde den alene. Hvis man oplever flere svære kriser hurtigt efter hinanden, kan en krise også blive særligt belastende, fordi den ene krise forstærker den anden. Uanset krise-forløbet er det værd at huske på, at en krise kan udvikle dig som menneske. Og langt de fleste mennesker oplever, at de er bliver mere hele mennesker, når de er ude på den anden side af et kriseforløb.

Nysgerrig efter at høre mere?
Eller har du behov for at booke tid?

Hvad er din udfording?

Udviklingstraumer:

Oplever du, at de samme ting holder dig tilbage. Er det som om du ikke helt er dig selv endnu? Når vi stadig identificerer os med barnet, gentager vi måske dårlige mønstrer, som blev besluttet af et 4- årigt barn. Tidlige traumer påvirker din selvregulering, selvbillede og din evne til at skabe relationer.

Har alle traumer?

Undersøgelser viser, at to tredjedele har en eller flere former for barndomstraume. Andre påstår, at vi alle har et eller flere traumer.

Hvorfor er det egentlig et problem at have et traume? Du kan godt leve og overleve med et traume, men hvis det eksempelvis forhindrer dig i at have en god relation påvirker det din livskvalitet.

Fordi hvis du ikke får det behandlet, forsætter de samme følgevirkninger. Du kan få hjælp til at leve og udleve de dele af dig, som holder dig tilbage. Desværre har mange en opfattelse af, at dette kan være smertefuldt og meget energikrævende. Du vil både kunne opleve det er både trygt og befriende at af afstresset dit nervesystem

Identitetskrise / eksistentiel krise rammer alle.

Du kan vælge at ignorere og vente, til det går over, eller du kan udnytte åbningen og få endnu mere ud af dit liv. Emnet er aktuelt for tiden, fordi vi er presset af sociale medier, der mere end nogensinde, gør det vigtigt at vise, “hvem vi er”. Mens facebook opmuntrer os til at overdrive vores gode sider, kan vi sidde tilbage med bagsiden, dem vi ønsker at skjule. ”Vi vil jo også gerne være autentiske.

Det er mere end et online problem. Det er en kamp i alle dele af vores liv. Også ændrede livssituationer, kan udløse en identitetskrise. Det kan være begivenheder, som er en del af dit normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Hvad eEr Identitet? Vores identitet er den måde, vi definerer os selv på. Den omfatter vores værdier, vores tro og vores personlighed.

Lavt selvværd:

Hvad der påvirker vores selvværd er forskelligt for alle. Selvværd handler om “Hvordan føler jeg om mig, hvem jeg er?” Vi lærer selvværd i vores familie. Vi arver det ikke. Mange har et situations afhængigt selvværd, der afhænger af omstændighederne. Det kan være højt på arbejde og lavt derhjemme.

Lavt selvværd er en negativ evaluering af dig selv. Denne type evaluering sker normalt, når nogle omstændigheder, vi møder i vores liv, berører vores følsomhed. Ved at vi tilpasser os en hændelse, kan vi opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv ophidselse. Dette kan være så alarmerende og forvirrende, at vi reagerer ved at handle på en selvnedslående eller selvdestruktiv måde.

Vrede og aggression:

Vrede er ofte en følelse præget af, at du føler nogen / noget bevidst har gjort dig forkert.
Vrede kan være en god ting. Det kan motivere dig til at finde løsninger på problemer eller til at give udtryk for negative følelser.
Men overdreven vrede kan forårsage problemer. Øget blodtryk og andre fysiske ændringer, som kan skade dit fysiske og mentale helbred. Det værste er, at det kan isolere dig, fordi omgivelserne synes, det er belastende, om ikke traumatiserende, hvis ’de skal gå på nåle´.

Det har vist sig, at det er en farlig myte, at ’man bare skal ud med det’. Det gavner hverken dig eller dén, det går ud over, tværtimod. Forskning viser, at det at “lade sig rive med”- vrede faktisk eskalerer vrede og aggression. Derfor er det afgørende, at du har kontrol over din vrede.

Coaching:

Andre gange har vi mere brug for at sikre, at vi når i mål med noget bestemt. Du får hjælp til at sætte målet, definere ønsket og komme helt derhen. Du har mulighed for allerede nu, at tilmelde dig en afklarende samtale.
Jeg giver terapi og coaching, fordi jeg på egen krop har oplevet helt fantastiske muligheder for, hvor meget du kan opnå via udvikling. Min fascination af, hvor meget du kan opnå, er kun styrket gennem årene. Det har givet mig en mærkbar frihed, at jeg ikke længere føler mig begrænset af angst. Fordi jeg nu oplever, at det er mig, der bestemmer – ikke min angst.

Psykoterapeut og coach i Farum, Hillerød og København © Copyright 2010-2020 - Liv Johns