Tavshedspligt

Jeg har som psykoterapeut MPF, stresscoach og traumeterapeut, samt behandler tavshedspligt. Det betyder, at der er klart adskilte skotter mellem de mennesker, jeg er i kontakt med. Jeg videregiver ingen oplysninger af nogen art om nogen til hverken klienter eller andre.
Der er én undtagelse, og det er hvis jeg finder ud af, at der foregår overgreb på børn. I det tilfælde, vil først sørge for at fortælle dig, at har jeg pligt til at gå videre til myndighederne, så du på forhånd er informeret.

”Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt.
Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.”

www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/patienters-retsstilling/tavshedspligt

Jeg har mange forskellige mennesker i behandling, blandt andre erhvervsfolk højt i hierarkiet, eller kendte i medierne. Dette fortæller jeg naturligvis ikke nogen om.

Jeg går selv løbende i supervision, både hos en supervisor og i en supervisionsgruppe. Ingen af disse mennesker kender identiteten på mine klienter, og jeg anonymiserer oplægget, så ingen er i stand til at gætte, hvem jeg taler om.

Tilliden og troværdighed, herunder til min tavshedspligt, er afgørende for en udviklende og langsigtet forretning. Derfor tager jeg dette meget seriøst

Folk kender mig som etisk, ærlig og troværdig – og at jeg overholder min tavshedspligt.

Liv Johns, Psykoterapuet MPF
Stresscoach og traumeterapeut
Telefon 27 48 04 26