Selvværd

Hvad der påvirker vores selvværd er forskelligt for alle.

Selvværd handler om “Hvordan føler jeg om mig?” Vi lærer selvværd i vores familie. Vi arver det ikke. Mange har et SituationAfhængigt selvværd, der afhænger af omstændighederne. Det kan være højt på arbejde og lavt derhjemme. Lavt selvværd er en negativ evaluering af dig selv. Denne type evaluering sker normalt, når nogle omstændigheder, vi møder i vores liv, berører vores følsomhed.

Ved at vi tilpasser os en hændelse, kan vi opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv ophidselse. Dette kan være så alarmerende og forvirrende, at vi reagerer ved at handle på en selvnedslående eller selvdestruktiv måde. Når det sker, har vores handlinger en tendens til at være automatiske, impulsdrevne og vores tænkning indsnævres. Vi mister følelsen af os selv, og her kan det blive vigtigt at være i kontrol.

Dit selvværd kan være blevet ødelagt efter svære oplevelser eller en serie af negative livshændelser, såsom:

  • Mobning eller misbrugt
  • Du har mistet dit job eller har svært ved at finde arbejde
  • Løbende stress
  • Et vanskeligt forhold, adskillelse eller skilsmisse
  • Eller du har måske haft lavt selvværd, så længe du kan huske. Hvis det er tilfældet, kan det være vigtigt at opbygge dig selv.

Behandling af lavt selvværd

Behandlingen af lavt selvværd handler om at afdække de negative tanker og få en forståelse for, hvordan selvværd dannes, udvikles og øges. Når du ikke kan lide dig selv, er det let at antage, at andre heller ikke kan lide dig. Det kan være et mønster med at skulle hjælpe andre, da du føler, at det er den eneste måde, andre vil kunne lide dig. Det kan få dig til at føle dig endnu værre, hvis denne hjælp ikke gengældes.

Vi ser på, hvad der skal til for, at du bliver mere tilfreds med, hvem du er. Hvordan du ønsker at blive bedre til at håndtere dine daglige problemer eller frustrationer.

Nøgleord:

  • Sæt grænser for, hvor meget du gør for andre mennesker
  • Lære at tro på dig selv
  • Tage kontrol over dine egne beslutninger
  • Identificer udløsere til lavt selvværd.
  • Sænk personliggørelsen – de automatiske

Gennem at opnå en større accept af dig selv, vil du opleve mere indre ro i hverdagen. Det betyder også et større psykisk overskud, så du tør tage nye udfordringer op. Når du oplever et mere stabilt og positivt syn på dig selv, vil det være lettere at forebygge tilbagefaldsperioder. De konkrete metoder, både praktiske og mentale, skal hjælpe dig med at forbedre dit selvbillede, anerkende dine styrker og undgå selvkritiske tanker. Målet er, at vi sammen reflekterer over, hvad det gode liv består i for dig for derigennem at fremme positive tanker, styrke dit selvværd og skabe mere glæde og overskud i dit liv.

For at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med styrke dit selvværd ring 27 48 04 26 for en uforpligtende samtale