TRAUME FORLØB

Få hjælp til at et liv i frihed uden traumer, der styrer dig. Mange oplever en ny start i livet uden afhængighed, angst, stress, eller psykiske sår. Ikke mindst i ægteskaber, som de vender fra kamp og afvisning til fred og lykke.

Unge med stor angst og sociale problemer, viser sig ofte at være forårsaget af mobning. Så snart de får denne bearbejder, går angsten i sig selv igen. Transformation kan ske fra få minutter til en håndfuld sessioner.   Liv