“Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv!”

Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?


PSYKOTERAPI ER SAMTALETERAPI, OG DER FINDES FLERE FORMER. HVILKEN DER PASSER BEDST TIL DIT BEHOV, KOMMER AN PÅ PROBLEMET.
Der er mange årsager til at gå i psykoterapi. De fleste vælger terapi på grund af nogle problemer, der mindsker deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi, fordi de ønsker personlig udvikling eller en sund tilgang til livet.
Psykoterapi handler om at skabe følelsen af mere frihed i sit liv og at være mindre bundet af gamle mønstre. Du kan stadig indlære nye mønstre eller aflære gamle problematiske mønstre. Det sker naturligt for mange, når de får indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag ved det aktuelle handlemønster.


Hvad får du ud af et terapiforløb?


Hvad får du ud af et forløb på 5 gange?
1. -du lærer, hvordan du hurtigt finder roen igen. Herunder hvordan du afstresser og regulerer dig selv
2. -mere overskud. Fordi du bliver bevidst om, hvad der sluger din energi. Her lærer du at forløse de ophobede spændinger
3. -bedre til at tage beslutninger. Når du ikke længere tillader at udfordringen skaber indre kaos, og du i stedet holder fokus.
4. lettere ved at sige fra. Fordi du bliver opmærksom og registrerer dine signaler og derved får sagt fra i tide, inden det når at blive til angst
5. -bedre til at tage ansvar for dig selv. Ved at kende dine behov, er det lettere at kommunikere dine behov.
Hvad får du ud af et forløb på 10 gange? – Se ovenstående. Derudover kommer du mere i dybden med
1. viden om, hvad der skaber dine forhindringer. Når du bliver opmærksom på, hvordan et negativt handlemønster begrænser dig, får du mulighed for at ændre det.
2. frihed. Når du kender dine behov og dine krops signaler, vil du lettere kunne styre, hvad du lader dig påvirke af.
3. fokus. Det gør det lettere at tage ansvar og holde fast i dine drømme.
4. vedholdenhed. Nøglen til forløsning.
5. evnen til holde fast i din stemme. Mange har fordømmende indre stemmer, du vil lære, hvordan du undgår at blive påvirket af dem

Online terapi, en af mange muligheder!


Undersøgelser viser, at effekten af onlineterapi via internettet er blevet et vigtigt alternativ og supplement til fremmøde terapi. Der er flere og flere, der vælger online-terapi. Det kan være et temperamentsspørgsmål, udsendelse til udlandet via job, ude at rejse, har små børn eller bor langt fra København. Nogen kommer skiftevis i klinikken og online. De vælger efter, hvad der er mest praktisk.

Læs mere om online terapi her

Gå til shoppen


Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?

PSYKOTERAPI ER SAMTALETERAPI, OG DER FINDES FLERE FORMER. HVILKEN DER PASSER BEDST TIL DIT BEHOV, KOMMER AN PÅ PROBLEMET.

Der er mange årsager til at gå i psykoterapi. De fleste vælger terapi for nogle problemer, der hindre deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi fordi de gerne vil udvikle sig igennem personlig udvikling, eller for at få afklaret helt andre spørgsmål.
Psykoterapi handler om at skabe mere frihed i sit liv og være mindre bundet af gamle mønstre. Man kan ændre dette ved indlæring af nye mønstre eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag ved det handle mønster man har.


Udvikling & psykoterapi, med fokus på målet.


Psykoterapi giver dig muligheden for at leve dit liv fri for gamle begrænsninger.
Hvad er psykoterapi?


På trods af, at der er fælles træk imellem de psykoterapeutiske retninger, er der alligevel forskel på, hvor fokus er i den psykoterapeutiske samtale. Læs her hvordan jeg bruger psykoterapi.[link til Underside sådan arbejder jeg ] I kognitiv terapi er der meget fokus på, hvordan man ser, oplever og fortolker sine omgivelser og verden. Lider man under en depression, er fokus ofte på det negative. Dette er med til at holde eller forstærke depressionen. I kognitiv terapi ser man på det problem, som klienten kommer med, angst, depression eller tvangstanker. Fokus er på arbejdet med eksponering og omstrukturering af de tanker, der skaber problemet.
Adfærdsterapi er ret tit koblet sammen med kognitiv terapi. Her ser man på, hvordan problemet holdes negativt i live og hjælper til at ændre den adfærd, der skaber problemerne. Er man bange for at tale foran en stor forsamling, fordi man engang har haft en negativ oplevelse med det, så handler det om at lære en positiv læring igen. Dette skal forstås sådan, at man får en positiv oplevelse ud af det, at være på foran andre mennesker. Psykoterapi handler på den måde i høj grad om personlig udvikling.
Eksistentiel eller humanistisk psykoterapi ser meget på forholdet til eksistentielle grundvilkår, døden, ensomhed eller frihed.
Det er vilkår, som ifølge teorien kan have stor effekt på den enkelte. Måske syntes du det lyder ret abstrakt, men det handler stadigvæk om, at terapien indretter sig efter de problemer, der er i det enkelte menneske. Den systemiske og narrative psykoterapi arbejder med den historie, man har om sig selv. Narrativ terapi ligger fokus på, at ‘problemet er problemet’ – Dette forstås således, at det ikke er depressionen, der er problemet. Ved at flytte fokus bliver det lettere at bære problemet, så det i stedet er “depressionen der taler”.

VIRKER PSYKOTERAPI?

Ja! Psykoterapi virker, og det er videnskabeligt dokumenteret. Det er dog Ikke alle klienter, der får lige meget ud af psykoterapi. Effekten afhænger af fokus og omfanget af psykoterapien. Ved behandling af angst eller lettere depressionstilstande er psykoterapi effektivt, ved personlighedsforstyrrelser og anoreksi er succesraten lavere.